0472  29 32 49 
Thuisverpleging De Westhoek
WONDVERZORGING.jpg
Wondverzorging

Het genezen van een beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord worden. Een goede behandeling en opvolging van de wondheling is daarom uiterst belangrijk. Samen met de arts wordt de wondbehandeling opgesteld.

Douche_douchekop_water_waterverbruik.jpg
Toilet & Hygiëne

We helpen U graag bij de hygiensische zorgen, hygiensche zorgen zijn niet enkel uw dagdagelijks toilet. We staan in voor de totaalzorg oa mondhygiene, aan en uitkleden, verversen van incontinentiemateriaal. Hierbij hebben we ook oog voor ADL waar we zo nodig de zelfredzaamheid van de patient gaan stimuleren.

Stomazorg

Een stoma kan op verschillende plaatsen voorkomen maag, darm afhankelijk hiervan zijn er verschillende opvangsystemen.  Er kan gekozen worden voor een eendelig systeem of een tweedelig systeem. Wij staan graag in voor hulp te bieden  bij  het wisselen van plaat en zakje en ledigen van het zakje. Een stomaspoeling bij een colostomie behoort ook tot onze verpleegkundige handeling. Hiervoor is er wel toestemming van de chirurg nodig.

inspuiting.jpg
Inspuitingen -en/of toedienen van medicatie

De geneesheer zal ons aanwijzen op voorschrift om langs te komen voor het toedienen van medicatie of het toedienen van inspuitingen.

subcutane of intra musculaire inspuitingen worden enkel op voorschrift van de arts toegediend. Hiervoor is er een correcte handeling vereist indien nodig kunnen we je ook aanleren hoe de subcutane injecties geplaatst moeten worden.

toedienen van medicatie zorgt ervoor dat er een correcte inname van de medicatie gebeurt zoals de arts heeft voorgeschreven. Hiervoor gaan we een weekbox of een dagbox gaan klaarzetten.  

sonde voeding.jpg
Sondevoeding

Sondevoeding is vloeibaar en bevat alle voedingstoffen die nodig zijn.  Dit kan via PEG sonde of gastrostomiesonde. Wij komen graag hulp bieden bij het aan - en afkoppelen van de sondevoeding. Het verzorgen van het insteekpunt van de sonde.

Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door professionele verpleegkundigen, op voorschrift van de arts.

Lavementen, darmspoelingen worden ook door de arts voorgeschreven en dit om een regelmatige stoelgang op te wekken oa bij verlamde patienten of patienten die met morfine krijgen hebben meer kans op obstipatie.

diabe.jpg
Diabetes

In samenspraak met de arts zal de diabetespatiënt een integrale verzorging en opvolging  krijgen.

Diabetes is een chronische aandoening waarvoor er noodzaak is aan controle glycemie, toedienen van insuline, orale medicatie klaarzetten. Diabetes vraagt een goed opvolging en wij helpen graag U te begeleiden om inzicht te krijgen in de ziekte.  Verder gaan we ook voetinspectie gaan doen en diabetes voet gaan verzorgen. 

oog2.jpeg
Oogverzorging

Na een heelkundige ingreep aan het oog vb cataract kan er beroep gedaan worden op ons om de oogindruppeling uit te voeren

palli.jpg
Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden. De psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving zijn essentieel belang. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van leven en het comfort van de patiënt. Palliatieve zorgen worden verstrekt door verschillende professionals die nauw samenwerken: artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal assistenten, enz.

Thuisverpleging